SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.

30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK
YARDIMLARI
(Bir Defaya Mahsus Para/Periyodik Nakit)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4.Öğrenci Belgesi

30 GÜN
(İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN
(Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

1.SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin)
(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3.Öğrenci Belgesi
4.Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemedeolumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç14 gün içindeSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1.SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3.
Çocukların Kimlik Fotokopisi
Not:Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemedeolumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
4.Medikal malzeme kullanımıgerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

7 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ
(Deprem, Yangın, Sel vb.)

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

7 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2.Başvuru Dilekçesi
3.Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4.Terör zararıtespit tutanağı

7 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1.Fayda sahibi başvuru formu
2.Proje hazırlama formatı
3.Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

30 GÜN

12

PROJE DESTEKLER
(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ,İSTİHDAM EĞİTİMPROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1.Fayda sahibi başvuru formu
2.Proje hazırlama formatı
3.Proje başvuru formu
Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır.
Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

13

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)

1-Matbu dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.

20 GÜN

14

1-2-3-4-5-8-9 nolu başvurularda Vakıf Başkanınca aciliyeti bildirilen başvurularda

AYNI GÜN

15

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1- Başvuru Formu
2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu
4- İlgili yönetmeliğin 2-c maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge
5- İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 DAKİKA

16

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Başvurusu

1- Başvuru Formu
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı
4-Hane halkı çalışanlarına ait maaş bordrosu.
5- 2022 Sayılı Yasadan Faydalanan Kişilerin Müracaatı Halinde EK 1 ve EK 2 Dilekçe Örneklerinin Düzenlenip Muhtar Tarafından Onaylanması

30 DAKİKANOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğincebaşvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tablodabazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Sibel Aylin BABAOĞLAN

Asalet KARABULUT

Unvan

Vakıf Müdürü

Yumurtalık Kaymakamı

Adres

Hükümet Konağı -Yumurtalık

Hükümet Konağı Yumurtalık

Telefon

0322 671 20 46

0322 671 20 46

Faks

0322 671 42 43

0322 671 33 22

E-Posta

adana.yumurtalik@sydv.org.tr

kaymakamlik@yumurtalik.gov.tr


.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH