T.C.

YUMURTALIK KAYMAKAMLIĞI

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Doğum Tescil İşlemleri

1) Doğum resmi bir kurumda olmuşsa doğum raporu ve bildirimde bulunan anne veya babanın kimliğini kanıtlar belge(Nüfus cüzdanı,Ehliyet,Pasaport…)

2) Doğum herhangi bir sağlık kurumunda olmamışsa bildirimde bulunacak anne veya babanın sözlü beyanı kimliğini kanıtlar belge(Nüfus cüzdanı,Ehliyet,Pasaport…)

(Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğimize bildirilmesi zorunludur.)

10 Dakika

2

Evlenme Tescil işlemleri

Evlendirme Memurluklarınca (10 gün içinde) veya dış temsilciliklerimizce (30 gün içinde) gönderilen 2 adet Mernis Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.

5 Dakika

3

Ölüm Tescil İşlemleri

Ölüm nerede meydana gelmiş ise ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve ölen şahsın nüfus cüzdanı ile 10 gün içinde gönderilmesi gereken 2 adet Mernis Ölüm Tutanağı ile ölüm tescili yapılır.

5 Dakika

4

Mahkeme Kararlarının Tescili İşlemi

İlgili Mahkeme tarafından gönderilen (Yaş Tashihi, İsim Tashihi, Soy isim Tashihi,Kayıt Düzeltme,Giplik,Evlatedinme,Boşanma…)kesinleşmiş 2 adet Mahkeme Kararı ile tescil edilir.

5 Dakika

5

Nüfus Cüzdan İşlemleri

1) Nüfus Cüzdanı Değiştirme :

a- Eski Nüfus Cüzdanı

b- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet resim

2) Kayıp Nüfus Cüzdanı :

a- İkamet edilen muhtarlıkça usulüne uygun olarak düzenlenmiş nüfus cüzdan talep belgesi

b- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet resim

(18 Yaşını doldurmuş olanlar kendileri veya yetki vermiş oldukları vekilleri 'vekaletname', 18 Yaşından küçük olanlar ise anne veya babaları nüfus cüzdanı talebi için müracaat edebilirler.)

10 Dakika

6

Adres Kayıt Tescil İşlemleri

1) Beyan edilen adresteki konut dolu gözüküyor ise, adresi teyit edici su, elektrik, telefon doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası,noter tasdikli kira sözleşmesi,adres kaydı yaptıracak kişinin kimliğini kanıtlar belge(Nüfus Cüzdanı,Ehliyet,Pasaport…)

2) Beyan edilen adresteki konut boş ise herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur. Adres kaydı yaptıracak kişinin kimliğini kanıtlar belge(Nüfus Cüzdanı,Ehliyet,Pasaport…)

5 Dakika

7

Nüfus Kayıt Örneği İşlemleri

1) Kimliğini kanıtlar belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,Pasaport…) 2) Dilekçesi

(Kişi kendisinin, alt ve üst soyunun Nüfus kayıt örneğini alabilir. Diğer kişilerin nüfus kayıt örneğini alabilmesi için yetki belgesi vekaletname gereklidir.)

2 Dakika

8

Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi İşlemleri

1) Kimliğini kanıtlar belge (Nüfus Cüzdanı,

Ehliyet, Pasaport…)

2) Dilekçe

(Başka kişinin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmesi halinde yetki belgesi 'vekaletname' gereklidir.)

2 Dakika

9

Kızlık Soyadını Kullanma Talebi

1) Talepte bulunan şahsın kimliğini kanıtlar belge (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport…)

2) Dilekçe

5 Dakika

10

Uluslararası Aile Cüzdanı Talebi

1) Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi

2) Eşlere ait 2 adet resim (son altı ay içinde çekilmiş)

10 Dakika

11

Ölü Olduğu Halde Nüfus Kütüğünde Sağ Görülenler

1) Dilekçe

2) Varsa Ölüme ilişkin resmi belge

(Ölüme ilişkin resmi belge ibraz edilemiyorsa

Kolluk kuvvetlerince yaptırılacak tahkikat sonu

cuna göre ölüm tescili yapılır.'Tahkikat süresi

ortalama 10-15 gündür.')

( 10 Dakika Ölüme ilişkin resmi belge var ise)

12

Diğer Olaylar İşlemleri

1) Dayanak Belgeleri

2) Başvuran Kişinin Kimlik Bilgileri

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :

İsim: Yücel TAŞ İsim: Asalet KARABULUT

Unvan : İlçe Nüfus Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Yumurtalık İlçe Nüfus Müdürlüğü Adres : Yumurtalık Kaymakamlığı

Ayas Mah.Yumurtalık/Adana Ayas Mah.Yumurtalık/Adana

Tel: 0 322 6712062 Tel: 0 322 6712046

Faks :0 322 6712062 Faks : 0 322 6713322

E- Posta : E- Posta : Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH